O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (5) : Prikaži vse priloge (5)
Uporaba od: 01.07.2013
Uporaba do: 31.12.2014
Datum vpisa: 31.05.2013

Dvig splošne in nižje DDV stopnje skladno z določili ZIPRS1314-A. Glej tudi določbe tretjega do šestega odstavka 60.a člena ZIPRS1314-A na koncu NUBP ZDDV-1 - Posebnost glede uporabe stopenj DDV za:
- opravljene transakcije, katerih del je opravljen pred 1. julijem 2013, preostali del pa po tem datumu;
- predplačila pred 1. julijem 2013 za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po tem datumu.

Priloga I - Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV.pdf
Priloga Ia - Okvirni seznam elektronsko opravljenih storitev iz 30.c člena in k) točke 30. člena zakona.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 30.11.2015
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2015 01.12.2014
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 30.06.2013 06.11.2012
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2012 [!] 31.12.2012 28.06.2012
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 26.05.2012 [!] 30.06.2012 28.05.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16