O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2016
Uporaba do:
Datum vpisa: 10.12.2015

Organizacije, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
15. SRS 15 (2019) - Prihodki 01.01.2019 [!] 28.08.2018
30. SRS 30 (2016) - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 08.05.2017
39. SRS 39 (2016) - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji 01.01.2016 [!] 28.11.2016
21. SRS 21 (2016) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje 01.01.2016 [!] 28.11.2016
05. SRS 5 (2016) - Pojasnilo 1 - Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 01.01.2016 [!] 29.08.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 32