O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 26.04.2016
Uporaba do:
Datum vpisa: 11.04.2016

Posebnosti glede uporabe po prehodnih določbah 32. do 34. člena novele ZFPPIPP-G.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Uredba o objavah v postopkih zaradi insolventnosti (neuradno prečiščeno besedilo) 08.02.2017 09.11.2016
Pravilnik o vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti 04.06.2016 20.05.2016
Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije (neuradno prečiščeno besedilo) 03.10.2015 21.09.2015
Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti (neuradno prečiščeno besedilo) 31.05.2012 30.05.2012
ZAKON O POSTOPKIH ZA UVELJAVITEV ALI ODPUSTITEV ODGOVORNOSTI DRUŽBENIKOV ZA OBVEZNOSTI IZBRISANIH GOSPODARSKIH DRUŽB (ZPUOOD) 17.11.2011 [!] 03.11.2011
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14