O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2017
Uporaba do:
Datum vpisa: 10.10.2016

Za uporabo posameznih določb zakona glej tudi prehodne in končne določbe sprememb in dopolnitev zakonov, trajnih ukrepov in začasnih ukrepov v členih od 200 do 250 ZUJF.
Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-186/12-34 z dne 14.03.2013 - posebnost za drugi, tretji in četrti odstavek 143. člena ZUJF.
Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-146/12-35 z dne 14.01.2013 - posebnost za 188. in 246. člen ZUJF.

Posebnost uporabe po prehodnih določbah 5. in 6. člena ZUJF-B ter 3. do 7. členom ZUJF-C.

Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-125/14-17 z dne 19.02.2015 - posebnost za 193. člen in četrti odstavek 244. člen ZUJF.

Glej tudi odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-139/14-13 z dne 26.03.2015 – razveljavitev drugega in tretjega odstavka 137. člen ZUJF.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 01.04.2018 16.03.2018
Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del 01.07.2017 31.03.2018 06.06.2017
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2016 18.01.2016
ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZUJF - neuradno prečiščeno besedilo) 28.11.2015 [!] 31.12.2015 03.12.2015
Odločba Ustavnega sodišča - drugi in tretji odstavek 137. člen ZUJF (10.04.2015) 10.04.2015 10.04.2015 14.04.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 15