O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 08.02.2017
Uporaba do:
Datum vpisa: 09.11.2016
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije 14.04.2018 [!] 19.02.2018
Pravilnik o vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti 04.06.2016 20.05.2016
ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP - neuradno prečiščeno besedilo) 26.04.2016 [!] 11.04.2016
Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v postopku vpisa v sodni register in postopku izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 03.10.2015 [!] 13.04.2018 21.09.2015
Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti (neuradno prečiščeno besedilo) 31.05.2012 30.05.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14