O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (15) : Prikaži vse priloge (15)
Uporaba od: 01.01.2016
Uporaba do: 22.12.2017
Datum vpisa: 06.02.2017

Navodilo se prvič uporabi za predložitev letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov za leto 2016.

Priloga 1 - Podatki iz bilance stanja.pdf
Priloga 2 - Podatki iz izkaza poslovnega izida.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Sklep o uporabi Smernic o enotnih razkritjih v skladu s členom 473a Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s prehodnimi ureditvami za zmanjšanje vpliva uvedbe MSRP 9 na kapital 20.03.2018 31.12.2022 27.02.2018
Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 23.12.2017 10.01.2018
Navodilo o vsebini in načinu sporočanja podatkov o izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za potrebe statističnega raziskovanja (neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 30.11.2015 03.12.2015
Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Navodilo-SFR) 01.01.2014 24.12.2013
Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (SFR) 01.01.2014 24.12.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 9