O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 24.05.2017
Datum vpisa: 30.05.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 146
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
IZDAN DOBROPIS ZA IZVEDENE TRANSAKCIJE TER ZMANJŠANJE OBRAČUNANEGA DDV – Dolžnost dokazovanja v DIN, da je dobavitelj dejansko obvestil kupca o znesku DDV, za katerega nima pravice do odbitka DDV 09.04.2018 09.04.2018
ZAVAROVANJE IZPOLNITVE DAVČNE OBVEZNOSTI – Zadržanje vračila presežka DDV davčnega zavezanca iz naslova preveč plačanega DDV po obračunu DDV 06.03.2018 06.03.2018
IZREK GLOBE ODGOVORNI OSEBI ZARADI NEPREDLOŽITVE OZ. PREPOZNE PREDLOŽITVE OBRAČUNA DAVKA 30.05.2017 08.06.2017
DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN DRUGEGA PRAVNEGA RAZMERJA, KI SE POROČAJO V OBRAZCU REK – Rok za plačilo prispevkov od 1.1.2017 naprej 13.01.2017 13.01.2017
DOLŽNOST PREDLOŽITVE OBRAZCEV REK ZA V POSTOPKU DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA DODATNO ODMERJENE DAJATVE IZ NASLOVA DOHODKOV FIZIČNIH OSEB 22.08.2016 25.08.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 146