O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2009
Uporaba do: 31.12.2017
Datum vpisa: 05.09.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-11 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne po 31. decembru 2008.
Skladno z Uredbo Komisije EU št. 2016/1905 z dne 22. septembra 2016 se po določbi C10 Priloge C MSRP-15 razveljavi MRS-11.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 19.03.2018
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 16.03.2018
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 16.03.2018
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 31.12.2018 14.12.2017
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 31.12.2017 14.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46