O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2014
Uporaba do:
Datum vpisa: 13.09.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS 32 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2014 ali pozneje.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 30.08.2017
02. MRS 2 - Zaloge (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 01.09.2017
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 01.09.2017
08. MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 04.09.2017
10. MRS 10 - Dogodki po poročevalskem obdobju (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 04.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27