O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2014
Uporaba do: 31.12.2017
Datum vpisa: 13.09.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-32 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2014 ali pozneje.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 31.12.2017 30.08.2017
01. MRS 1 - Predstavljanje računovodskih izkazov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 23.10.2017
02. MRS 2 - Zaloge (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 31.12.2017 01.09.2017
02. MRS 2 - Zaloge (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 23.10.2017
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 31.12.2018 14.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 45