O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2014
Uporaba do: 31.12.2017
Datum vpisa: 13.09.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-32 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2014 ali pozneje.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
40. MRS 40 - Naložbene nepremičnine (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 01.01.2018 27.10.2017
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 01.01.2018 25.10.2017
12. MRS 12 - Davek od dobička (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 31.12.2016 05.09.2017
07. MRS 7 - Izkaz denarnih tokov (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 31.12.2016 01.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 4