O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2014
Uporaba do:
Datum vpisa: 13.09.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS 32 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2014 ali pozneje.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
27. MRS 27 - Ločeni računovodski izkazi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 08.09.2017
26. MRS 26 - Obračunavanje in poročanje pokojninskih programov 01.01.1998 [!] 08.09.2017
24. MRS 24 - Razkrivanje povezanih oseb (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2015 [!] 08.09.2017
23. MRS 23 - Stroški izposojanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 07.09.2017
21. MRS 21 - Vplivi sprememb deviznih tečajev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 07.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27