O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2014
Uporaba do:
Datum vpisa: 13.09.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS 32 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2014 ali pozneje.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
20. MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državene pomoči (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 07.09.2017
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 07.09.2017
18. MRS 18 - Prihodki (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 06.09.2017
17. MRS 17 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 06.09.2017
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 06.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27