O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2015
Uporaba do: 31.12.2017
Datum vpisa: 13.09.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS-37 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. februarja 2015 ali pozneje.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
08. MRS 8 - Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 23.10.2017
16. MRS 16 - Opredmetena osnovna sredstva (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 23.10.2017
17. MRS 17 - Najemi (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 06.09.2017
19. MRS 19 - Zaslužki zaposlencev (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 07.09.2017
20. MRS 20 - Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državene pomoči (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 25.10.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 46