O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2015
Uporaba do:
Datum vpisa: 13.09.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MRS 37 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. februarja 2015 ali pozneje.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
34. MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 13.09.2017
33. MRS 33 - Čisti dobiček na delnico (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 13.09.2017
32. MRS 32 - Finančni instrumenti - predstavljanje (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2014 [!] 13.09.2017
29. MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2009 [!] 08.09.2017
28. MRS 28 - Finančne naložbe v pridružena podjetja in skupne podvige (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 08.09.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 27