O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 12.09.2017
Datum vpisa: 13.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
ODBITNOST ZNESKOV, KI JIH JE DRUŽBA PLAČALA KOT PRISPEVEK SKUPINE DRUŽB - Obveznost družbe, ki je upravičenka do prispevkov, da ima sedež tudi v zadevni državi članici - Davčna zakonodaja na področju davka od dohodka (C-231/05) 18.07.2007 10.08.2007
DAVČNA ZAKONODAJA, KI DOLOČA MANJ UGODNO OBRAVNAVANJE PRISPEVKOV V SHEME POKLICNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA, VPLAČANIH PRI ZAVAROVALNICAH S SEDEŽEM V TUJINI – Obdavčevanje glavnic in odkupnih vrednosti v Belgiji, plačanih upravičencem, ki so svoje stalno prebivališče prenesli v tujino (C-522/04) 05.07.2007 27.07.2007
ZAMENJAVA DELEŽEV IN KASNEJŠA RAZDELITEV DIVIDEND - Skupni sistem obdavčitve za združitve, delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev - Nacionalna odločba, s katero je bila obdavčena zamenjava deležev (C-321/05) 05.07.2007 20.07.2007
NEODBITNOST FINANČNIH STROŠKOV, KI SO EKONOMSKO POVEZAVI Z DAVKA OPROŠČENIMI DIVIDENDAMI - Pravica matične družbe odbiti stroške, ki se nanašajo na njen delež – Dividende, ki jih distribuira posredna odvisna družba, ki ima sedež v drugi državi članici, kot je sedež matične družbe (C-471/04) 23.02.2006 06.06.2007
DIVIDENDE PREJETE OD DRUŽB, KI SO REZIDENTKE DRUGE DRŽAVE ČLANICE ALI TRETJE DRŽAVE - svoboda ustanavljanja – prosti pretok kapitala – Direktiva 90/435/EGS – DDPO – razdelitev dividend – preprečevanje ali zmanjševanje verižnega obdavčevanja – oprostitev – davčni odbitek – akontacija DDPO (C-446/04) 12.12.2006 01.06.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134