O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 12.09.2017
Datum vpisa: 13.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 130
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DIVIDENDE PREJETE OD DRUŽB, KI SO REZIDENTKE DRUGE DRŽAVE ČLANICE ALI TRETJE DRŽAVE - svoboda ustanavljanja – prosti pretok kapitala – Direktiva 90/435/EGS – DDPO – razdelitev dividend – preprečevanje ali zmanjševanje verižnega obdavčevanja – oprostitev – davčni odbitek – akontacija DDPO (C-446/04) 12.12.2006 01.06.2007
PROST PRETOK KAPITALA - DDPO - RAZDELITEV DIVIDEND - DAVČNI ODBITEK - DRUGAČNO OBRAVNAVANJE DELNIČARJEV REZIDENTOV IN DELNIČARJEV NEREZIDENTOV - DVOSTRANSKE KIDO (C-374/04) 12.12.2006 18.04.2007
DDPO - TAKOJŠNJE NADOMESTILO ZA IZGUBE, KI JIH IMA MATIČNA DRUŽBA - IZGUBE IZ NASLOVA ODPISA VREDNOSTI DELEŽEV V HČERINSKIH DRUŽBAH, S SEDEŽEM V DRUGI DRŽAVI ČLANICI (C-347/04) 29.03.2007 06.04.2007
ZAKONODAJA O TUJIH ODVISNIH DRUŽBAH - VKLJUČEVANJE DOBIČKOV TUJIH ODVISNIH DRUŽBAH V DAVČNO OSNOVO DRUŽBE MATERE (C-196/04) 12.09.2006 02.04.2007
PROST PRETOK KAPITALA - DDPO - OBRESTI OD POSOJIL, KI JE BILO DANO POVEZANI DRUŽBI REZIDENTKI DRUGE DRŽAVE ČLANICE ALI TRETJE DRŽAVE - OPREDELITEV OBRESTI KOT RAZDELJENI DOBIČEK - IZOGIBANJE DAVKOM (C-524/04) 13.03.2007 20.03.2007
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 130