O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 12.09.2017
Datum vpisa: 13.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 128
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
MATIČNE DRUŽBE IN ODVISNE DRUŽBE, KI IMAJO SEDEŽ V RAZLIČNIH DRŽAVAH ČLANICAH – Družba, ki je zavezanec za davek, brez možnosti izbire ali oprostitve (C-448/15) 08.03.2017 09.03.2017
DDPO IN AMORTIZACIJA DOBREGA IMENA TER DRŽAVNE POMOČI (C-20/15P in C-20/15P) 21.12.2016 10.01.2017
DAVČNA ZAKONODAJA GLEDE PODKAPITALIZACIJE HČERINSKIH DRUŽB – Vključitev ali oprostitev za posojila, ki jih plača hčerinska družba posojilojemalka nerezidentka ali rezidentka (C-593/14) 21.12.2016 22.12.2016
OBDAVČITEV PREJETIH OBRESTI – Različno obravnavanje finančnih institucij rezidentk in finančnih institucij nerezidentk (C-18/15) 13.07.2016 18.07.2016
RAZLIČNO OBRAVNAVANJE REZIDENČNIH IN NEREZIDENČNIH POKOJNINSKIH SKLADOV – Pavšalna obdavčitev rezidenčnih pokojninskih skladov na podlagi fiktivnega donosa – Odtegnitev pri viru, uporabljena za dohodke od dividend, ki jih prejmejo nerezidenčni pokojninski skladi (C-252/14) 02.06.2016 03.06.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 128