O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 12.09.2017
Datum vpisa: 13.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 126
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DAVČNA ZAKONODAJA GLEDE PODKAPITALIZACIJE HČERINSKIH DRUŽB – Vključitev ali oprostitev za posojila, ki jih plača hčerinska družba posojilojemalka nerezidentka ali rezidentka (C-593/14) 21.12.2016 22.12.2016
OBDAVČITEV PREJETIH OBRESTI – Različno obravnavanje finančnih institucij rezidentk in finančnih institucij nerezidentk (C-18/15) 13.07.2016 18.07.2016
RAZLIČNO OBRAVNAVANJE REZIDENČNIH IN NEREZIDENČNIH POKOJNINSKIH SKLADOV – Pavšalna obdavčitev rezidenčnih pokojninskih skladov na podlagi fiktivnega donosa – Odtegnitev pri viru, uporabljena za dohodke od dividend, ki jih prejmejo nerezidenčni pokojninski skladi (C-252/14) 02.06.2016 03.06.2016
DAVČNA ZAKONODAJA, KI SE NANAŠA NA PRENOS IZGUB V PRIHODNJA DAVČNA LETA (T-287/11) 04.02.2016 16.03.2016
STALNA POSLOVNA ENOTA NEREZIDENTA – Izogibanje dvojnega obdavčevanja z oprostitvijo dohodkov stalne poslovne enote nerezidentke – Upoštevanje izgub take stalne poslovne enote – Ponovno vštetje predhodno odbitih izgub ob prenosu stalne poslovne enote nerezidentke (C-388/14) 17.12.2015 23.12.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 126