O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 12.09.2017
Datum vpisa: 13.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
RAZLIČNO OBRAVNAVANJE REZIDENČNIH IN NEREZIDENČNIH POKOJNINSKIH SKLADOV – Pavšalna obdavčitev rezidenčnih pokojninskih skladov na podlagi fiktivnega donosa – Odtegnitev pri viru, uporabljena za dohodke od dividend, ki jih prejmejo nerezidenčni pokojninski skladi (C-252/14) 02.06.2016 03.06.2016
DAVČNA ZAKONODAJA, KI SE NANAŠA NA PRENOS IZGUB V PRIHODNJA DAVČNA LETA (T-287/11) 04.02.2016 16.03.2016
STALNA POSLOVNA ENOTA NEREZIDENTA – Izogibanje dvojnega obdavčevanja z oprostitvijo dohodkov stalne poslovne enote nerezidentke – Upoštevanje izgub take stalne poslovne enote – Ponovno vštetje predhodno odbitih izgub ob prenosu stalne poslovne enote nerezidentke (C-388/14) 17.12.2015 23.12.2015
ZDRUŽITEV Z ZAMENJAVO KAPITALSKIH DELEŽEV – Davčna utaja ali izogibanje plačilu davka (C-28/95) 17.07.1997 04.11.2015
PRIDOBITEV KAPITALSKEGA DELEŽA V HČERINSKI DRUŽBI - Amortizacija dobrega imena - Omejitev na deleže v družbah rezidentkah (C-66/14) 06.10.2015 12.10.2015
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134