O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 12.09.2017
Datum vpisa: 13.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
DAVČNA OLAJŠAVA ZA SKUPINO – PRENOS IZGUB, KI JIH JE UTRPELA HČERINSKA DRUŽBA NEREZIDENTKA – Datum, na katerega je treba določiti dokončnost izgub hčerinske družbe nerezidentke (C-172/13) 03.02.2015 09.02.2015
PREDPISI DRŽAVE ČLANICE ZA ODPRAVO DVOJNEGA OBDAVČENJA RAZDELJENIH DOBIČKOV – Metoda oprostitve, ki se uporabi za dividende, ki jih razdelijo družbe, ki (ni)so rezidentke v drugi državi članici kot družba prejemnica oziroma v tretji državi (C-47/12) 11.09.2014 15.09.2014
OBDAVČITEV DEJAVNOSTI STALNIH POSLOVNIH ENOT DRUŽB REZIDENTK, KI SO V TUJINI – Vključitev predhodno odbitih izgub v primeru prenosa stalne poslovne enote na družbo v isti skupini, nad katero zadevna država članica nima davčne pristojnosti (C-48/13) 17.07.2014 13.08.2014
Krovna matična družba skupine, rezidentka tretje države in lastnica družb, ki želijo med seboj zamenjati izgube prek družb s sedežem v tretjih državah – Pogoj sedeža vezne družbe (C-80/12) 01.04.2014 17.06.2014
DAVČNA SKUPINA DRUŽB IZ ISTE SKUPINE – Položaj v katerem ima ena ali več vmesnih družb oziroma matična družba sedež v drugi državi članici (C-39/13, C-40/13 in C-41/13) 12.06.2014 16.06.2014
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 134