O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 12.09.2017
Datum vpisa: 13.09.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 126
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRENOS DELEŽEV IZ OSEBNE DRUŽBE V KAPITALSKO DRUŽBO –Takojšnja obdavčitev nerealiziranega kapitalskega dobička (C-164/12) 23.01.2014 24.01.2014
OBRESTI OD PRESEŽKA POSOJIL KOT DAVČNO PRIZNAN ODHODEK - Obresti, ki jih plačuje družba rezidentka v zameno za sredstva, ki ji jih je posodila družba s sedežem v tretji državi (C-282/12) 03.10.2013 03.10.2013
NACIONALNA UREDITEV NA PODROČJU DDPO – Odbitnost nastalih izgub – Neodbitnost v primeru spremembe lastništva (C-6/12) 18.07.2013 19.07.2013
DAVČNI ODBITEK ZA TVEGANI KAPITAL – Zmanjšanje odbitnega zneska za družbe, ki imajo poslovne enote v tujini, ki ustvarjajo prihodke, oproščene davka na podlagi KIDO (C-350/11) 04.07.2013 09.07.2013
DAVČNA OPROSTITEV, KI SE UPORABLJA SAMO ZA OBRESTI, KI JIH PLAČAJO BANKE REZIDENTKE, OB IZKLJUČITVI OBRESTI, KI JIH PLAČAJO BANKE S SEDEŽEM V TUJINI (C-383/10) 06.06.2013 07.06.2013
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 126