O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Uporaba od: 09.12.2017
Uporaba do: 07.12.2018
Datum vpisa: 12.12.2017
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf
Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 106
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
37.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI - TARIFNI DEL 08.12.2018 14.12.2018
32.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA DRŽAVNO UPRAVO, UPRAVE PRAVOSODNIH ORGANOV IN UPRAVE SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI - TARIFNI DEL 08.12.2018 12.12.2018
30.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA JAVNI SEKTOR (KPJS) 08.12.2018 11.12.2018
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd) 08.12.2018 10.12.2018
34.0ab RAZLAGE Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS (KPZZ) 15.05.2009 21.11.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 106