O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (2) :
Uporaba od: 09.12.2017
Uporaba do:
Datum vpisa: 12.12.2017
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Prevedba nominalnih zneskov v osnovnih plač orientacijskih delovnih mest in njihova uvrstitev v najbližji plačni razred v skladu z ZSPJS.pdf
Priloga 2 - Izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 105
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
05.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (KPGD) 01.12.2017 11.01.2018
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD) 01.12.2017 11.01.2018
06.2a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti 01.01.2018 11.01.2018
28.1 KOLEKTIVNA POGODBA ELEKTROGOSPODARSTVA SLOVENIJE 24.01.2018 10.01.2018
22.0 KOLEKTIVNA POGODBA ZA NEGOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI (KPnd) 01.01.2018 10.01.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 105