O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 14.12.2017
Datum vpisa: 15.12.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 423
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRENOS BLAGA V DRUGO DRŽAVO ČLANICO ZA NAMENE DDV – Vrednost prenesenega blaga – Vključitev v skupni letni promet (C-39/17) 14.06.2018 20.06.2018
PRENOS NEPREMIČNINE NA DELNIČARJA, KI GA OPRAVI DELNIŠKA DRUŽBA KOT PLAČILO ZA ODKUP NJEGOVIH DELNIC – Dobava blaga za plačilo (C-421/17) 13.06.2018 18.06.2018
PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA PREMOŽENJU, KI JE V LASTI OBČINE, PROTI PLAČILU ODŠKODNINE DRŽAVI, ZA IZGRADNJO DRŽAVNE CESTE – Prenos pravice do razpolaganja s premoženjem v stvareh kot lastnik – Pojem odškodnina (C-665/16) 13.06.2018 13.06.2018
PREDPLAČILO ZA NAKUP BLAGA, KI NI BILO DOBAVLJENO – Pravica do odbitka DDV – Kazenska obsodba zakonitih zastopnikov dobavitelja zaradi goljufije (C-660/16 in C-661/16) 31.05.2018 01.06.2018
POSEBNA UREDITEV ZA MALE DAVČNE ZAVEZANCE – Ureditev oprostitve – Obveznost odločitve za uporabo posebne ureditve v referenčnem koledarskem letu (C-566/16) 17.05.2018 18.05.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 423