O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 14.12.2017
Datum vpisa: 15.12.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 411
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Obveznost plačila DDV, zaračunanega v obdobju, za katero je bilo ugotovljeno prenehanje identifikacijske številke za DDV – Nepriznanje pravice do odbitka DDV, ki se nanaša na pridobitve, opravljene v tem obdobju (C-159/17) 07.03.2018 08.03.2018
ZNESEK ZAMUDNIH OBRESTI, DOLGOVANIH NA PODLAGI NACIONALNEGA PRAVA – Znižanje tega zneska iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati davčnemu zavezancu – Vračilo presežnega DDV – Zamuda pri vračilu (C-387/16) 28.02.2018 05.03.2018
OPROSTITEV DDV PRI IZVOZU – Ureditev države članice, v skladu s katero je uporaba oprostitve pogojena s tem, da je bil ustvarjen nek najmanjši obseg prometa, ali s tem, da je bila sklenjena pogodba z gospodarskim subjektom, ki je pooblaščen za vračilo DDV potnikom (C-307/16) 28.02.2018 02.03.2018
NEPREMIČNINA, KI NI ZASEDENA, VENDAR JE NA VOLJO NA TRGU Z NAMENOM ODDAJE – Dolžnost popravka začetnega odbitka DDV – Oprostitev za transakcije lizinga in oddajanja nepremičnin v najem – Pravica do izbire za obdavčitev (C-672/16) 28.02.2018 01.03.2018
SPREMEMBA DEJAVNIKOV, UPORABLJENIH ZA DOLOČITEV ODBITKA DDV – POJEM TRANSAKCIJE, KI OSTANEJO V CELOTI ALI DELNO NEPLAČANE – Vpliv pravnomočnega sklepa o potrditvi prisilne poravnave – Popravek odbitka DDV (C-396/16) 22.02.2018 23.02.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 411