O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do: 31.12.2018
Datum vpisa: 15.12.2017

Podjetja začnejo uporabljati NUPB MSRP-15 najpozneje z začetkom prvega poslovnega leta, ki se začne 1. januarja 2018 ali pozneje.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
02. MSRP 2 - Plačilo z delnicami (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2018 [!] 28.02.2018
12. MSRP 12 - Razkritje deležev v drugih podjetjih (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2017 [!] 16.02.2018
03. MSRP 3 - Poslovne združitve (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 19.01.2018
01. MSRP 1 - Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2019 [!] 29.12.2017
16. MSRP 16 - Najemi 01.01.2019 [!] 28.12.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 26