O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Datum izdaje: 20.12.2017
Datum vpisa: 21.12.2017
Članek nima posebnosti! Sodba Sodišča EU z dne 24. oktobra 1996, Elida Gibbs, C‑317/94.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 415
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PRAVICA DO ODBITKA DDV – ROK, KI JE Z NACIONALNO ZAKONODAJO DOLOČEN ZA UVELJAVLJANJE TE PRAVICE – Odbitek dodatnega DDV, ki je bil plačan državi in ki je bil predmet dokumentov, s katerimi so bili po naknadni odmeri davka popravljeni prvotni računi – Začetek teka roka (C-8/17) 12.04.2018 18.04.2018
OBVEZNOST POPRAVKA NEUPRAVIČENIH ODBITKOV DDV V PRIMERIH, V KATERIH ZAČETNI ODBITEK ZAKONSKO NI BIL MOGOČ – Dobava zemljišč – Navedba davka na prvotnem računu ter dobaviteljeva sprememba te navedbe (C-532/16) 11.04.2018 16.04.2018
DDV, KI JE PLAČAN IN ZARAČUNAN VEČ LET PO DOBAVI ZADEVNEGA BLAGA – Zavrnitev priznanja pravice do vračila, ker je potekel prekluzivni rok, ki je začel teči s trenutkom dobave blaga – Pravica do vračila DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila (C-533/18) 21.03.2018 23.03.2018
NEPLAČILO DOLGOVANEGA DDV – Nacionalna zakonodaja, ki določa upravno sankcijo in kazensko sankcijo za ista dejanja – Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (C-524/15) 20.03.2018 21.03.2018
PRENEHANJE IDENTIFIKACIJE ZA NAMENE DDV – Obveznost plačila DDV, zaračunanega v obdobju, za katero je bilo ugotovljeno prenehanje identifikacijske številke za DDV – Nepriznanje pravice do odbitka DDV, ki se nanaša na pridobitve, opravljene v tem obdobju (C-159/17) 07.03.2018 08.03.2018
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 415