O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 20.12.2017
Datum vpisa: 22.12.2017
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 402
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
POPUSTI, ODOBRENI NOSILCEM ZASEBNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA – Znižanje davčne osnove za namene DDV – Znižanje cene v pogojih, ki jih določijo države članice – Načela, opredeljena v sodbi C-317/94 (C-462/16) 20.12.2017 21.12.2017
TRŽENJSKA STRUKTURA, KI TEMELJI NA DOBAVI BLAGA PREK OSEB, KI NISO DAVČNI ZAVEZANCI – Obdavčitev tržne vrednosti blaga, določene v zadnji fazi trženja – Vključitev stroškov, ki jih imajo navedene osebe (C-305/16) 14.12.2017 15.12.2017
KAZENSKI POSTOPEK V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI NA PODROČJU DDV – Nacionalna zakonodaja, v kateri so določeni zastaralni roki, zaradi katerih lahko kazniva dejanja niso kaznovana – Škodovanje finančnim interesom Evropske unije – Obveznost neuporabe določb nacionalnega prava, ki bi lahko posegale v obveznosti, ki so državam članicam naložene s pravom Unije (C-42/17) 05.12.2017 06.12.2017
NACIONALNA UREDITEV, S KATERO SE ŠTEJE, DA JE DDV DEL CENE STORITVE, KI SE OPRAVI PRI OPRAVLJANJU SVOBODNEGA POKLICA – Najnižji zneski nagrad, ki jih določi poklicna organizacija odvetnikov (C-427/16 in C-428/16) 23.11.2017 28.11.2017
OPROSTITEV PLAČILA DDV ZA DOBAVO OBJEKTOV ALI NJIHOVIH DELOV TER ZEMLJIŠČ, NA KATERIH STOJIJO – Načelo prepovedi zlorab – Uporaba, če ne obstajajo nacionalni predpisi za prenos tega načela (C-251/16) 23.11.2017 27.11.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 402