O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (1) :
Datum izdaje: 08.01.2018
Datum vpisa: 12.01.2018
Članek nima posebnosti! Ugotavljanje dejanskega lastnika stranke in vpis v register dejanskih lastnikov (RDL).pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 470
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PAVŠALNI PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE ZA PRIMER POŠKODBE PRI DELU IN POKLICNE BOLEZNI ZA S.P.-JE, KI OPRAVLJAJO DOPOLNILNO DEJAVNOST 18.02.2003 16.09.2003
POSLOVODNA OSEBA PO 2. ODSTAVKU 15. ČLENA ZPIZ-1 - OPREDELITEV KROGA ZAVAROVANCEV 28.04.2003 15.09.2003
PLAČEVANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV OD PLAČ IN NADOMESTIL PLAČ, PODJEMNE POGODBE, DOPOLNILNEGA DELA, ODPRAVNIN TER ENKRATNE SOLIDARNOSTNE POMOČI 17.01.2003 12.09.2003
VLOGE ZA ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG, TER OBROČNO PLAČILO PRISPEVKOV ZA PIZ IN PRISILNA IZTERJAVA DOLGOV 14.03.2003 10.09.2003
OBDAVČITEV PRIREDITELJEV OSMIC 06.03.2003 09.09.2003
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 470