O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 24.10.2018
Datum vpisa: 30.10.2018
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 78
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
PREPOVED ODBITKA ALI ODTEGLJAJA V ZVEZI Z IZPLAČANIMI ZNESKI ŠTIPENDIJ – Pojem štipendija ki jo sofinancira Evropski socialni sklad – Izenačitev z dohodkom iz delovnega razmerja (C-667/17) 19.12.2018 10.01.2019
DOHODNINA IN MOŽNOST ODIBITKA PRISPEVKOV plačanih instituciji za poklicno pokojninsko zavarovanje in v okviru zasebnega pokojninskega zavarovanja – Izključitev za nerezidente (C-480/17) 06.12.2018 06.12.2018
DOLOČITEV DOHODKA OD NEPREMIČNIN – Uporaba dveh različnih metod izračuna glede na kraj, kjer je nepremičnina (C-110/17) 12.04.2018 17.04.2018
PRENOS KRAJA STALNEGA PREBIVALIŠČA IZ DRŽAVE ČLANICE V ŠVICO – Obdavčitev nerealiziranega kapitalskega dobička, povezanega z znatnimi deleži v kapitalu družb s sedežem v izvorni državi članici, ob takem prenosu (C-355/16) 15.03.2018 19.03.2018
METODA IZVZETJA S PRIDRŽKOM PROGRESIVNOSTI V DRŽAVI ČLANICI STALNEGA PREBIVALIŠČA – Odštetje prispevki za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, plačani na prihodke, prejete v državi članici, ki ni država članica stalnega prebivališča (C-20/16) 22.06.2017 23.06.2017
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 78