O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (5) : Prikaži vse priloge (5)
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do:
Datum vpisa: 13.03.2019
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Izvedbene določbe za dvostranske sporazume, ki so še v veljavi, in nove dvostranske izvedbene sporazume.pdf
Priloga 2 - Posebni sistemi, ki se uporabljajo za javne uslužbence.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
Sklep št. A2 o razlagi člena 12 Uredbe (ES) št. 883/2004 01.05.2010 19.03.2019
Uredba (EU) št.. 1231/2010 o razširitvi uporabe Uredbe (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav 01.01.2011 14.03.2019
Uredba (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 11.04.2017 11.03.2019
MAKEDONIJA - Administrativni sporazum o izvajanju sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2019
MAKEDONIJA - Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (BMKSZ - neuradno prečiščeno besedilo) 01.02.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14