O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (5) : Prikaži vse priloge (5)
Uporaba od: 01.01.2018
Uporaba do:
Datum vpisa: 13.03.2019
Članek nima posebnosti! Priloga 1 - Izvedbene določbe za dvostranske sporazume, ki so še v veljavi, in nove dvostranske izvedbene sporazume.pdf
Priloga 2 - Posebni sistemi, ki se uporabljajo za javne uslužbence.pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
REPUBLIKA KOREJA - Sporazum o socialni varnosti med Slovenijo in Republiko Korejo ter Upravni dogovor o izvajanju sporazuma (BKRSSV) 08.07.2019
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU – Določitev zakonodaje za zavarovanje po uredbah EU (ZPIZS) 12.04.2019
OPRAVLJANJE DELA ALI DEJAVNOSTI V VEČ DRŽAVAH ČLANICAH EU (SOČASNE ZAPOSLITVE) IN RAZMEJITEV S POSTOPKOM O NAPOTENIH DELAVCIH (ZZZS) 12.04.2019
ZDA - Sporazum o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike in Upravni dogovor za izvajanje sporazuma 01.02.2019 [!] 27.03.2019
MAKEDONIJA - Administrativni sporazum o izvajanju sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo) 15.02.2019 [!] 27.03.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 14