O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 02.05.2019
Datum vpisa: 03.07.2019
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 145
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
KAPITALSKI DOBIČKI PRI ZAMENJAVAH VREDNOSTNIH PAPIRJEV – Prenos vrednostnih papirjev, prejetih ob zamenjavi – Kapitalski dobiček, katerega obdavčitev je bila odložena – Obdavčitev po različnih pravilih o davčni osnovi in stopnji – Znižanje davčne osnove ob upoštevanju obdobja imetništva vrednostnih papirjev (C-662/18 in C-672/18) 18.09.2019 18.09.2019
ODBITEK IZGUB, KI JIH JE UTRPELA HČERINSKA DRUŽBA NEREZIDENTKA – Pojem dokončne izgube – Združitev s pripojitvijo hčerinske družbe k matični družbi – Zakonodaja države rezidentstva hčerinske družbe, ki v primeru združitve odbitek izgub odobri le subjektu, ki jih je utrpel (C-607/17) 19.06.2019 21.06.2019
ODBITEK IZGUB HČERINSKE DRUŽBE NEREZIDENTKE – Pojem dokončne izgube – Uporaba za družbo vnukinjo – Zakonodaja države, v kateri ima sedež matična družba, ki zahteva neposredno lastništvo hčerinske družbe – Zakonodaja države, v kateri ima sedež hčerinska družba, ki omejuje izravnavo izgub in jo prepoveduje v letu likvidacije (C-608/17) 19.06.2019 21.06.2019
SKUPNI SISTEM OBDAVČITVE MATIČNIH DRUŽB IN HČERINSKIH DRUŽB IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Upravičeni lastnik razdeljenega dobička – Družba s sedežem v državi članici, ki povezani družbi s sedežem v drugi državi članici plača dividende, ki se v celoti ali skoraj v celoti potem prenesejo zunaj ozemlja EU – Hčerinska družba, za katero velja obveznost odtegnitve davka na dobiček pri viru (C-116/16 in C-117/16) 26.02.2019 01.03.2019
SKUPNI SISTEM OBDAVČEVANJA PLAČIL OBRESTI TER LICENČNIN MED POVEZANIMI DRUŽBAMI IZ RAZLIČNIH DRŽAV ČLANIC – Upravičeni lastnik obresti in licenčnin – Družba s sedežem v državi članici, ki povezani družbi s sedežem v drugi državi članici plača obresti, ki so potem v celoti ali skoraj v celoti nakazane zunaj ozemlja EU – Hčerinska družba, za katero velja obveznost odtegnitve davka pri viru od obresti (C-115/16, C-118/16, C-119/16 in c-299/16) 26.02.2019 01.03.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 145