O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Datum izdaje: 19.09.2019
Datum vpisa: 20.09.2019
Članek nima posebnosti! Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 156
Naslov Datum izdaje Datum vpisa
NAPOTITEV DELAVCEV – HRAMBA IN PREVOD PLAČNE DOKUMENTACIJE – Globe v naprej določenem minimalnem znesku – Kumuliranje – Neobstoj zgornje meje – Sodni stroški – Nadomestna kazen odvzema prostosti (C-64/18, C-140/18, C-146/18 in C-148/18) 12.09.2019 13.09.2019
DELAVEC, KI OPRAVLJA DEJAVNOST ZAPOSLENE OSEBE IN DEJAVNOST SAMOZAPOSLENE OSEBE V RAZLIČNIH DRŽAVAH ČLANICAH – Odstopanja od načela, da se uporabi samo ena nacionalna zakonodaja (C-33/18) 06.06.2019 06.06.2019
ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI S STRANI DELODAJALCA IN ODPRAVNINA - Delavec, ki je zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter koristi starševski dopust v obliki krajšega delovnega časa (C-486/18) 08.05.2019 10.05.2019
IZRABA LETNEGA DOPUSTA – Ugasnitev pravice do plačanega letnega dopusta, ki zaradi bolezni ni bil izrabljen, po poteku roka, določenega v nacionalni zakonodaji (C-214/10) 22.11.2011 26.04.2019
SOCIALNA VARNOST IN IZDAJA POTRDILA A1 – Razširitev ugodnosti potrdila A1 na državljana tretjih držav, ki zakonito stalno prebivata na ozemlju države članice (C-477/17) 24.01.2019 12.03.2019
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 156