O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge (5) : Prikaži vse priloge (5)
Uporaba od: 26.05.2012
Uporaba do: 30.06.2012
Datum vpisa: 28.05.2012
Posebnost glede uporabe - glej prehodne določbe po 34. členu novele ZDDV-1E:
[...]
(4) Določbe tretjega odstavka 58. člena, drugega odstavka 64. člena, prvega odstavka 80. člena, pete alineje prvega odstavka in druge alineje tretjega odstavka 133. člena in tretjega odstavka 134. člena zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2012.

Posebnost glede uporabe - glej prehodne določbe po 3. členu novele ZDDV-1F:
[...]
(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka odbitka DDV ne more uveljaviti prej kakor v obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem je ta zakon začel veljati.
[...]
Priloga I - Seznam dobav blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV .pdf
Priloga Ia - Okvirni seznam elektronsko opravljenih storitev iz 30.c člena in k) točke 30.d člena zakona .pdf

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2016 [!] 30.11.2015
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2015 [!] 31.12.2015 01.12.2014
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2013 [!] 31.12.2014 31.05.2013
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.01.2013 [!] 30.06.2013 06.11.2012
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1 - neuradno prečiščeno besedilo) 01.07.2012 [!] 31.12.2012 28.06.2012
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 16