Nazaj na koledar dogodkov Natisni

20.12.2017 - Poročanje Banki Slovenije - poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov - DVP / Poročanje BS

 

Zadnji rok za poročanje o kupljenih / prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov – Poročilo DVP:

§  za mesec november 2017 za obveznike poročanja na poročilu DVP.

 

Podatki se predložijo:

§  Banki Slovenije.

 

Na kratko o tem:

§  obvezniki za poročanje morajo poročati o nakupih in prodaji dolžniških vrednostnih papirjev tujih izdajateljev, v kolikor imajo iz teh poslov začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 evrov;

§  obvezniki za poročanje poročilo predložijo (»elektronsko«) preko programa za poročanje, ki je dosegljiv na spletni strani Banke Slovenije;

 

§  poročilo se predloži po obrazcu – DVP (veljaven obrazec poročila na dan 01.01.2017);

§  pogostost poročanja: mesečno (do 12x letno);

§  rok poročanja: do 20. v mesecu za pretekli mesec;

§  koristna vsebina: Materialni dokument.