Nazaj na koledar dogodkov Natisni

08.12.2017 - Poročanje Banki Slovenije - investicijski skladi in skladi denarnega trga / Poročanje BS

 

Zadnji rok za poročanje Banki Slovenije po sklepu o poročanju investicijskih skladov za:

§  november 2017 za investicijske sklade (za katere se uporablja Uredba Evropske centralne banke (ES) št. 958/2007),

§  november 2017 za sklade denarnega trga (za katere se uporablja Uredba (ES) št. 25/2009 Evropske centralne banke).

 

Dolžnost poročanja investicijskega sklada izvrši:

§  Družba za upravljanje.

 

Podatki se predložijo:

§  Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

 

Na kratko o tem:

§  investicijski skladi in skladi denarnega trga morajo za potrebe analize in zagotavljanja finančne stabilnosti zagotavljati (statistične) podatke o vrednosti enot premoženja in o posameznih vrednostnih papirjih;

§  obvezniki za poročanje podatke predložijo (»elektronsko«) (XML datoteka) skladno s tehničnimi navodili;

 

§  podatki se predložijo Družbi za upravljanje, ki obveznost poročanja do Banke Slovenije izpolni tako, da posreduje poročilo Agenciji za trg vrednostnih papirjev;

§  pogostost poročanja: mesečno (do 12x letno);

§  rok poročanja: do 8. dne v mesecu za pretekli mesec (opomba: čeprav se statistični podatki po Sklepu o poročanju investicijskih skladov zagotavljajo mesečno, najkasneje do 10. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, je po Navodilu družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov efektivni rok poročanja osmi dan v mesecu za pretekli mesec);

§  koristna vsebina: Materialni dokument.