Nazaj na koledar dogodkov Natisni

15.12.2017 - Predložitev obračuna OPSVZ (PSV zasebniki) / Ostalo

 

Zadnji rok za predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost (OPSVZ) za mesec:

§  november 2017 za zasebnike, ki v Republiki Sloveniji opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost ali so v tujini vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti in se zanje v skladu s predpisi EU uporablja zakonodaja Republike Slovenije, če zavezancu zasebniku predizpolnjen obračun ni bil vročen ali če so podatki v predizpolnjenem obračunu nepravilni ali nepopolni.

 

Na kratko o tem:

§  samozaposlena oseba (s.p., zasebnik), ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zavarovana, obračuna in plača (vse) PSV po obračunu OPSVZ;

§  predizpolnjen obračun OPSVZ za zavezanca sestavi FURS do 10. dne v mesecu, ki se šteje za »predložen obračun OPSVZ«, če samozaposlena oseba ne predloži »svojega« obračuna OPSVZ (»elektronsko«) po portalu e-davki (tj. »povozi« predizpolnjenega s strani FURS);

§  samozaposlena oseba (s.p., zasebnik), ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zavarovana, plačuje le pavšalni PIZ prispevek in pavšalna ZZ prispevka ter ne predlaga obračuna/obrazca;

§  obračun OPSVZ se vlaga po obrazcu – obračun PSV (veljaven obrazec obračuna na dan 01.01.2017);

§  pogostost oddajanja: 1x mesečno (do 12x letno);

§  rok oddaje: do 15. v mesecu za PSV preteklega meseca;

§  rok plačila: do 20. v mesecu za PSV preteklega meseca;

 

§  koristna vsebina:Materialni dokument; Prispevki zasebniki;

§  koristno orodje: OPSVZ (zasebniki).