Nazaj na koledar dogodkov Natisni

15.12.2017 - Predložitev obračuna OPSVL (PSV 040 družbeniki) / Ostalo

 

Zadnji rok za predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost (OPSVL) za mesec:

§  november 2017za družbenike zasebnih družb in zavodov v Republiki Sloveniji, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi (040 družbenike), če zavezancu 040 družbeniku predizpolnjen obračun ni bil vročen ali če so podatki v predizpolnjenem obračunu nepravilni ali nepopolni.

 

Na kratko o tem:

§  040 družbenik, ki je iz naslova lastništva in vzporednega poslovodenja zavarovan, obračuna in plača (vse) PSV po obračunu OPSVL;

§  predizpolnjen obračun OPSVL za zavezanca sestavi FURS do 10. dne v mesecu, ki se šteje za »predložen obračun OPSVL«, če 040 družbenik ne predloži »svojega« obračuna OPSVL (»elektronsko«) po portalu e-davki (tj. »povozi« predizpolnjenega s strani FURS);

§  obračun OPSVL se vlaga po obrazcu – obračun PSV za lastnike (veljaven obrazec obračuna na dan 01.01.2017);

§  pogostost oddajanja: 1x mesečno (do 12x letno);

§  rok oddaje: do 15. v mesecu za PSV preteklega meseca;

§  rok plačila: do 20. v mesecu za PSV preteklega meseca;

 

§  koristna vsebina: Materialni dokument; Prispevki 040 družbeniki;

§  koristno orodje: OPSVL (040 družbeniki).