Nazaj na koledar dogodkov Natisni

01.12.2017 - Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2017 (obračun DOHDej) med davčnim letom / Dohodnina

 

Zadnji rok za vložitev zahteve za spremembo višine predhodne akontacije / akontacije (s.p.-ji, zasebniki) za leto 2017:

§  glede na rok zapadlosti obroka predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine za mesec december 2017 za davčne zavezance, katerih obdobje akontiranja je koledarski mesec,

§  glede na rok zapadlosti obroka predhodne akontacije dohodnine / akontacije dohodnine za obdobje oktober – december 2017 za davčne zavezance, katerih obdobje akontiranja je koledarsko trimesečje.

 

Na kratko o tem:

§  zavezanci za DOHDej (s.p.-ji; zasebniki) med davčnim obdobjem/letom plačujejo predhodno akontacijo DOHDej / akontacijo DOHDej v trimesečnih obrokih, če znesek (letne) akontacije ne presega 400 € oz. v mesečnih obrokih, če znesek (letne) akontacije presega 400 €;

§  zavezanci lahko med davčnim obdobjem vložijo zahtevo za spremembo (znižanje!) predhodne akontacije DOHDej / akontacije DOHDej in sicer najmanj 30 dni pred dospelostjo posameznega obroka predhodne akontacije DOHDej / akontacije DOHDej;

 

§  pogostost predlaganja: 1x mesečno (do 12x letno) oz. 1x na trimesečje (do 4x letno);

§  koristna vsebina: Materialni dokument; Plačevanje predhodne akontacije DOHDej / akontacije DOHDej.