Nazaj na koledar dogodkov Natisni

31.12.2017 - Dostava podatkov o vzdrževanih družinskih članih (VDČ) - za leto 2017 / Dohodnina

 

Zadnji rok za dostavo podatkov o vzdrževanih družinskih članih (VDČ), za katere so plačniki davka med letom 2017 pri izračunu akontacije dohodnine uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane, za:

§  plačnike davka iz 58. člena ZDavP-2;

§  pravne osebe oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če je v skladu z zakonom o obdavčenju rezident Republike Slovenije ali nerezident Republike Slovenije (ki ima v skladu z zakonom o obdavčenju poslovno enoto nerezidenta v Republiki Sloveniji ali ima v skladu z zakonodajo, ki ureja ustanovitev in poslovanje v Republiki Sloveniji, podružnico v Republiki Sloveniji), ter fizična oseba v zvezi z dohodki iz zaposlitve, ki jih izplača kot delodajalec po zakonu, ki ureja delovna razmerja, če je v skladu z zakonom o obdavčenju rezident Republike Slovenije, razen diplomatsko-konzularno predstavništvo tuje države ali predstavništvo mednarodne organizacije, ki fizični osebi izplačajo:

 

Na kratko o tem:

§  plačniki davka, morajo davčnemu organu (ob podatkih potrebnih za pobiranje dohodnine, določanje davčne osnove in uveljavljanje davčnih olajšav ter identifikacije zavezanca za davek in zavezanca za dajanje podatkov; to obveznost do FURS izpolnijo (že) s predložitvijo REK obrazca), če so v medletnih izplačilih zniževali davčno osnovo prejemnika dohodka za olajšavo za VDČ, dostaviti tudi podatke o vzdrževanih družinskih članih (VDČ);

§  podatke dostavijo davčnemu organu (»elektronsko«) po portalu eDavki;

 

§  pogostost oddajanja: 1x letno (podatke o VDČ morajo plačniki davka davčnemu organu predložiti na dan zadnjega izplačila dohodka v letu, najpozneje pa do izteka leta/decembra);

§  rok dostave: 31.12.2017;

§  koristna vsebina: Materialni dokument.