Nazaj na koledar dogodkov Natisni

31.12.2017 - Obvestilo o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah - za leto 2017 / Dohodnina

 

Zadnji rok za predložitev obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah za leto 2017:

§  za davčne zavezanca (rezidente), ki želijo uveljaviti možnost, da se v davčno osnovo od obresti, doseženih v primeru vezanih denarnih sredstev in varčevanja pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji in pri bankah drugih držav članic EU, z ročnostjo daljšo od enega leta, pri katerem zavezanec ne more razpolagati s privarčevanimi sredstvi pred potekom datuma vezave oziroma poteka varčevanja brez bistvenega zmanjšanja obresti, vštejejo obresti, obračunane za obdobje davčnega leta.

 

Na kratko o tem:

§  fizičnim osebam – rezidentom Slovenije, ki dosegajo dohodke od obresti od denarnih sredstev in varčevanja na računu pri bankah in hranilnicah z ročnostjo daljšo od enega leta, pri katerem zavezanec ne more razpolagati s privarčevanimi sredstvi pred potekom datuma vezave, se davčna osnova lahko ugotavlja tako, da so dosežene obresti enake obrestim, obračunanim za davčno obdobje;

§  zavezanec mora za tak način obdavčitve obvestiti banko ali hranilnico ob sklenitvi pogodbe o varčevanju ali najpozneje do izteka koledarskega/davčnega leta;

§  če zavezanec banko ali hranilnico obvesti že ob sklenitvi pogodbe in se ta vsebina vključi v besedilo pogodbe, se šteje, da je obvestilo predloženo;

§  zavezanec obvestilo predloži (»fizično«) pri banki ali hranilnici v 2 izvodih – 1 potrjen izvod banka ali hranilnica vrne zavezancu (če se vsebina vključi v pogodbo, zavezanec obvestila ne predlaga);

 

§  obvestilo se vlaga po obrazcu – MF-DURS obr. DOHPREM št. 6 (veljaven obrazec obvestila na dan 01.01.2017);

§  pogostost oddajanja: 1x letno (za sklenjene varčevalne pogodbe pri bankah in hranilnicah v letu 2017);

§  rok oddaje: 31.12.2017;

§  koristna vsebina: Materialni dokument.