Nazaj na koledar dogodkov Natisni

22.10.2018 - Predložitev obračuna DDV-O / DDV

 

Zadnji rok za predložitev obračuna DDV za davčno obdobje:

·      september 2018 za davčne zavezance, ki opravljajo transakcije znotraj Unije in so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo.

 

Na kratko o tem:

·      davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki opravlja transakcije znotraj Unije in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo, mora za davčno obdobje (koledarski mesec) sam ugotoviti davčno obveznost in jo izkazati v obračunu DDV;

·      davčni zavezanec obračun predloži (»elektronsko«) po portalu e-davki;

 

·      obračun se predloži po obrazcu – DDV-O (veljaven obrazec obračuna na dan 01.01.2018);

·      pogostost predlaganja: 1x mesečno (do 12x letno);

·      rok predložitve: 20. dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (ker je 20. oktober 2018 dan, ko se pri organu ne dela, se rok za izpolnitev obveznosti izteče s pretekom prvega naslednjega delovnika, tj. z 22. oktobrom 2018);

·      koristna vsebina:

o  Materialni dokument;

o  Predložitev rekapitulacijskega poročila – leto 2018;

·      koristno orodje: Naknadna predložitev obračuna DDV-O (po predpisanem roku).