Nazaj na koledar dogodkov Natisni

01.10.2018 - Predložitev zahtevka za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v Sloveniji, ki ima pravico do vračila v drugi državi članici / DDV

 

Zadnji rok za predložitev zahtevka za vračilo DDV, za leto 2017:

·      za davčne zavezance s sedežem v Sloveniji, ki imajo pravico do vračila DDV v drugi državi članici, ki jim je bil zaračunan za blago, ki so jim ga dobavili ali za storitve, ki so jih za njih opravili davčni zavezanci v (drugi) državi članici, ali za uvoz blaga v to (drugo) državo članico.

 

Na kratko o tem:

·      davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji ima ob pogojih, določenih z nacionalno zakonodajo države članice Unije, pravico do vračila DDV, zaračunanega za blago ali storitve, ki so mu jih dobavili drugi davčni zavezanci na ozemlju te države članice;

·      davčni zavezanec zahtevek predloži (»elektronsko«) po portalu e-davki;

 

·      zahtevek se predloži po obrazcu – VATR-APP (veljaven obrazec zahtevka na dan 01.01.2018);

·      pogostost predlaganja: 1x letno za preteklo koledarsko leto;

·      rok predložitve: 30. september 2018 za zahtevke za vračilo DDV, ki je bil zaračunan v koledarskem letu 2017 (ker je 30. september 2018 dan, ko se pri organu ne dela, se rok za izpolnitev obveznosti izteče s pretekom prvega naslednjega delovnika, tj. z 01.10.2018);

·      koristna vsebina:

o  Materialni dokument.