Super rokovnik

Področje Izpis pomembnih dogodkov v obdobju

April 2018
Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja
26 27 28 29 30 31 1
2 3

Predložitev davčnega obračuna DDPO (obr. DDPO) za leto 2017

Sprememba akontacije DDPO za leto 2018 med davčnim letom

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove za DDPO z upoštevanjem normiranih odhodkov - za leto 2018

Predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine/dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2017 (obračun DOHDej)

Sprememba predhodne AkDoh / AkDoh od dohodka iz dejavnosti za leto 2018 (obračun DOHDej) med davčnim letom

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov (obračun DOHDej) - za leto 2018

Napoved za odmero DDDČPNO za leto 2017

Priglasitev obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z OKGD

Predložitev zbirnih podatkov za dohodek iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov

Priglasitev prenehanja obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave lastnih pridelkov kot dohodka v zvezi z OKGD

Predložitev letnega poročila za leto 2017 - pravne osebe zasebnega prava (POZP - politične stranke - javna objava in statistika)

Predložitev letnega poročila za leto 2017 - društva, ki niso zavezana k reviziji (javna objava); vsa društva (statistika)

Predložitev letnega poročila za leto 2017 - majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo (javna objava); vse zadruge (statistika)

Predložitev letnega poročila za leto 2017 - majhne in mikro gospodarske družbe - z določenimi izjemami in podjetniki (javna objava); vse gospodarske družbe in podjetniki (statistika)

4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6