aktualno arhiv vse     Število vpisov: 124
Naslov Datum vpisa
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO GOSPODARSKIH DRUŽB, KI IZVAJAJO DEJAVNOST NAJEMA, ZAKUPA ALI LIZINGA - poročanje v letu 2019 07.12.2018
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - REVIDIRANO POROČILO GOSPODARSKIH DRUŽB, KI IZVAJAJO DEJAVNOST NAJEMA, ZAKUPA ALI LIZINGA - poročanje za poslovno leto 2018 07.12.2018
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - INVESTICIJSKI SKLADI IN SKLADI DENARNEGA TRGA - poročanje v letu 2019 06.12.2018
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O POSLIH Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI (poročila SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR) - poročanje v letu 2019 05.12.2018
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - LETNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI (poročilo SN) - poročanje za leto 2018 04.12.2018
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - MESEČNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI - TRANSAKCIJE (poročilo SN-T) - poročanje v letu 2019 04.12.2018
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O POSLOVNIH TERJATVAH/OBVEZNOSTIH IN FINANČNIH NALOŽBAH/OBVEZNOSTIH DO NEREZIDENTOV (poročilo KRD) - poročanje v letu 2019 30.11.2018
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O STORITVENI MENJAVI IN DELU BLAGOVNE MENJAVE, TER O TEKOČIH/KAPITALSKIH TRANSFERIH Z NEREZIDENTI (poročilo BST) - poročanje v letu 2019 29.11.2018
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - PODATKI ZA NAMENE STATISTIKE FINANČNIH RAČUNOV (SFR) - poročanje v letu 2019 28.11.2018
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - MESEČNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI - TRANSAKCIJE (poročilo SN-T) - poročanje v letu 2018 29.12.2017
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - LETNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI (poročilo SN) - poročanje za leto 2017 28.12.2017
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - REVIDIRANO POROČILO GOSPODARSKIH DRUŽB, KI IZVAJAJO DEJAVNOST NAJEMA, ZAKUPA ALI LIZINGA - poročanje za poslovno leto 2017 27.12.2017
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO GOSPODARSKIH DRUŽB, KI IZVAJAJO DEJAVNOST NAJEMA, ZAKUPA ALI LIZINGA - poročanje v letu 2018 27.12.2017
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O POSLIH Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI (poročila SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR) - poročanje v letu 2018 22.12.2017
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - INVESTICIJSKI SKLADI IN SKLADI DENARNEGA TRGA - poročanje v letu 2018 21.12.2017
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - PODATKI ZA NAMENE STATISTIKE FINANČNIH RAČUNOV (SFR) - poročanje v letu 2018 21.12.2017
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O STORITVENI MENJAVI IN DELU BLAGOVNE MENJAVE, TER O TEKOČIH/KAPITALSKIH TRANSFERIH Z NEREZIDENTI (poročilo BST) - poročanje v letu 2018 18.12.2017
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O POSLOVNIH TERJATVAH/OBVEZNOSTIH IN FINANČNIH NALOŽBAH/OBVEZNOSTIH DO NEREZIDENTOV (poročilo KRD) - poročanje v letu 2018 18.12.2017
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - INVESTICIJSKI SKLADI IN SKLADI DENARNEGA TRGA - poročanje v letu 2017 20.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO GOSPODARSKIH DRUŽB, KI IZVAJAJO DEJAVNOST NAJEMA, ZAKUPA ALI LIZINGA - poročanje v letu 2017 20.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - REVIDIRANO POROČILO GOSPODARSKIH DRUŽB, KI IZVAJAJO DEJAVNOST NAJEMA, ZAKUPA ALI LIZINGA - poročanje za poslovno leto 2016 20.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O POSLIH Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI (poročila SRN, SNR, SNN, TNR, TRN, TRR) - poročanje v letu 2017 19.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - MESEČNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI - TRANSAKCIJE (poročilo SN-T) - poročanje v letu 2017 19.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - LETNO POROČILO O KAPITALSKIH NALOŽBAH MED REZIDENTI IN NEREZIDENTI (poročilo SN) - poročanje za leto 2016 19.12.2016
POROČANJE BANKI SLOVENIJE - POROČILO O KUPLJENIH/PRODANIH TUJIH DOLŽNIŠKIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH MIMO DOMAČIH POSREDNIKOV (poročilo DVP) - poročanje v letu 2017 16.12.2016
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 124