Davčni strokovnjaki


Pri davčnem svetovanju sodeluje skupina uglednih, priznanih (slovenskih) davčnih strokovnjakov.

Ožja projektna ekipa je sestavljena iz 5 oseb. Vsak posameznik obvladuje široko davčno področje, hkrati pa je tudi specialist za posamezne tematike.

Vsi člani projektne ekipe imajo visokošolsko izobrazbo in večina izmed njih več kot 10-letne izkušnje na področju davkov in davčnega svetovanja.

Opis članov (ožje) projektne skupine:

 • mag. Damijan Špes, vodja projektne ekipe, zaključen podiplomski študij davčnega prava, fakultetna izobrazba univerzitetni diplomirani ekonomist, specialist za davek na dodano vrednost, optimizacijo poslovnih učinkov podjetij z davčnega vidika, preventivne davčne preglede, tudi dober poznavatelj controllinga, nastopa kot pooblaščenec v davčnih postopkih, aktivno obvlada angleški jezik. Je (so)avtor 7 knjig z davčnega področja, številnih strokovnih člankov v revijah, časopisih in uveljavljen predavatelj na davčnih seminarjih;
   
 • Damjan Pal, dipl.ekon., spec., specialist za davčne odtegljaje, rezidentske statuse, sporazume o izogibanju dvojnega obdavčevanja, napotitve delavcev, dohodnino in prispevke za socialno varnost, aktivno obvlada angleški jezik. Je avtor številnih strokovnih člankov in prispevkov ter predavatelj na davčnih seminarjih;
   
 • mag. David Harl, zaključen podiplomski študij davčnega prava, fakultetna izobrazba univerzitetni diplomirani ekonomist. Aktivno obvlada angleški jezik. Svetuje predvsem na področju davka na dodano vrednost in ostalih prometnih davkov;
   
 • Mira Roppa, spec.davč.svet., pridobljen naziv specialistke davčnega svetovanja (EPF v Mariboru), specialistka za računovodstvo, davek od dohodkov pravnih oseb, dohodnino, preventivne davčne preglede, optimizacijo poslovnih učinkov podjetij z davčnega vidika, nastopa kot pooblaščenka v davčnih postopkih. Je uveljavljena predavateljica na davčnih seminarjih, aktivno obvlada angleški jezik;
   
 • Matjaž Kodrič, univ.dipl.ekon., specialist za računovodstvo, davek od dohodka iz dejavnosti in dohodnino, aktivno obvlada angleški in nemški jezik. Je avtor 3 knjig s področja obdavčitve dohodka iz dejavnosti, številnih člankov in prispevkov in uveljavljen predavatelj na davčnih seminarjih.

Glede na potrebe pri davčnem svetovanju sodelujemo še s tremi vrhunskimi strokovnjaki z davčnega področja.