Novosti

Statistični podatki / Rast cen / 09.09.2019
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2019
Statistični podatki / Lastno orodje / 04.09.2019
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNEGA ORODJA, NAPRAV IN PREDMETOV - leto 2019
Statistični podatki / Delo na domu / 04.09.2019
NADOMESTILO ZA UPORABO LASTNIH SREDSTEV PRI DELU NA DOMU - leto 2019
Statistični podatki / Odpravnine / 04.09.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2019
Statistični podatki / Odpravnine / 04.09.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2019
Statistični podatki / Plače / 03.09.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistični podatki / Regres za dopust / 03.09.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019 (izplačilo od 04.05.2019 naprej)
Statistični podatki / Poslovna uspešnost / 03.09.2019
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 26.08.2019
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Avgust 2019
Statistični podatki / Regres za dopust - 03.09.2019
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2019 (izplačilo od 04.05.2019 naprej)
Statistični podatki / Odpravnine - 04.09.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2019
Statistični podatki / Odpravnine - 04.09.2019
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2019
Statistični podatki / Plače - 03.09.2019
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2019
Statistični podatki / Poslovna uspešnost - 03.09.2019
DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST – leto 2019
Statistični podatki / Dnevnice - 09.01.2019
DNEVNICE - TUJINA - leto 2019
Statistični podatki / Rast cen - 09.09.2019
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2019