Novosti

Statistični podatki / Rast cen / 10.11.2017
RAST CEN V RS V PRIMERJAVI S PREJŠNJIM MESECEM – leto 2017
Svet davkov / Novice / 30.10.2017
INFLACIJA V OKTOBRU 2017 – končni podatki
Statistični podatki / Rast cen / 27.10.2017
KOEFICIENTI RASTI CEN V REPUBLIKI SLOVENIJI – LETO 2017
Statistični podatki / Podatki za obračun plač / 26.10.2017
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Oktober 2017
Statistični podatki / Prispevki 040 družbeniki / 26.10.2017
Obračun prispevkov za socialno varnost za 040 družbenike za OKTOBER - 2017
Statistični podatki / EURIBOR / 25.10.2017
EURIBOR - evropska medbančna obrestna mera - leto 2017

Najbolj obiskano

Statistični podatki / Podatki za obračun plač - 26.10.2017
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za Oktober 2017
Statistični podatki / Plače - 13.11.2017
POVPREČNA MESEČNA BRUTO PLAČA V RS - leto 2017
Statistični podatki / Odpravnine - 14.11.2017
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI POGODBE O ZAPOSLITVI - leto 2017
Statistični podatki / Odpravnine - 14.11.2017
ODPRAVNINA ZARADI ODPOVEDI PZ ZA DOLOČEN ČAS - leto 2017
Statistični podatki / Dnevnice - 28.12.2016
DNEVNICE - TUJINA - leto 2017