Novosti

Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 03.09.2019
Odločba Ustavnega sodišča - drugi ostavek 71. člena ZIZ (30.08.2019)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 23.08.2019
10.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 19.08.2019
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - avgust 2019
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 19.08.2019
99.1 KOLEKTIVNA POGODBA BANKE SLOVENIJE

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 08.04.2019
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 19.08.2019
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - avgust 2019