Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 16.07.2019
18.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi za lesarstvo (KPL)
Računovodstvo / Revizija / 09.07.2019
Hierarhija pravil revidiranja
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 05.07.2019
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije