Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 11.01.2018
05.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti (KPGD)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 11.01.2018
05.1 KOLEKTIVNA POGODBA GRADBENIH DEJAVNOSTI (KPGD)