Novosti

Računovodstvo / Računovodstvo / 25.09.2017
OPMSRP 12 - Dogovori o koncesiji storitev
Računovodstvo / Računovodstvo / 18.09.2017
41. MRS 41 - Kmetijstvo (NUPB - neuradno prečiščeno besedilo)

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Davki / Davčni postopek in davčna služba - 11.10.2016
ZAKON O DAVČNEM POSTOPKU (ZDavP-2 - neuradno prečiščeno besedilo)