Novosti

Delo in prispevki / Delovna razmerja / 29.08.2018
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - avgust 2018
Računovodstvo / Računovodstvo / 28.08.2018
15. SRS 15 (2019) - Prihodki
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 28.08.2018
07.4 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI GOSTINSTVA IN TURIZMA SLOVENIJE
Ostalo / Prekrški in upravni spor / 08.08.2018
Odločba Ustavnega sodišča - prvi odstavek 57. člena ZOPNI (03.08.2018)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 31.07.2018
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 31.07.2018
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.08.2016
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)