O dokumentu: DELUX PDF

Tiskaj     
Posebnosti: Priloge:
Uporaba od: 01.01.2024
Uporaba do:
Datum vpisa: 08.07.2024

Pojasnilo se začne uporabljati pri sestavitvi letnega poročila za poslovno leto, ki se začne 1. januarja 2024 ali kasneje.

Članek nima prilog!

[članek se nadaljuje] ...

aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30
Naslov Uporaba od [!] Uporaba do Datum vpisa
POJASNILO 1 k SRS-ju 2 (2024) – Emisijski kuponi 01.01.2024 [!] 09.07.2024
39.1. SRS 39 (2024) - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali v prisilnem prenehanju 01.01.2024 [!] 16.02.2024
35.1. SRS 35 (2024) - Računovodske rešitve v v socialnih podjetjih 01.01.2024 [!] 16.02.2024
33.1. SRS 33 (2024) - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah 01.01.2024 15.02.2024
34.1. SRS 34 (2024) - Računovodske rešitve v v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava 01.01.2024 15.02.2024
aktualno arhiv vse     Število vpisov: 30