Novosti

Računovodstvo / Računovodstvo / 09.07.2024
POJASNILO 1 k SRS-ju 2 (2024) – Emisijski kuponi
Davki / Davčni postopek in davčna služba / 09.07.2024
Odločba Ustavnega sodišča - tretji odstavek 71. člena ZDavP-2J (05.07.2024)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 03.07.2024
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 01.07.2024
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - junij 2024
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 28.06.2024
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve / 27.06.2024
Odločba Ustavnega sodišča - 1. poved tretjega odstavka 126. člena ZPIZ-2 (21.06.2024)
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 27.06.2024
09.4 KOLEKTIVNA POGODBA ZA PAPIRNO IN PAPIRNO-PREDELOVALNO DEJAVNOST
Delo in prispevki / Delovna razmerja / 26.06.2024
28.1a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije