Novosti

Najbolj obiskano

Delo in prispevki / Delovna razmerja - 01.07.2024
ZBIRNI PODATKI PO KOLEKTIVNIH POGODBAH ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI - junij 2024
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 03.07.2024
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 28.06.2024
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 27.06.2024
Odločba Ustavnega sodišča - 1. poved tretjega odstavka 126. člena ZPIZ-2 (21.06.2024)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 15.01.2024
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Socialni prispevki in dajatve - 05.01.2024
ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2 - neuradno prečiščeno besedilo)
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 18.01.2024
01.3a TARIFNA PRILOGA h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 07.05.2024
13.2 KOLEKTIVNA POGODBA ZA KOVINSKO INDUSTRIJO SLOVENIJE
Delo in prispevki / Delovna razmerja - 16.11.2023
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR-1 - neuradno prečiščeno besedilo)