Novosti

Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.01.2024
STANOVANJSKI ZAKON (SZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 05.01.2024
GRADBENI ZAKON (GZ-1 - neuradno prečiščeno besedilo)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 04.01.2024
ZAKON O OBNOVI, RAZVOJU IN ZAGOTAVLJANJU FINANČNIH SREDSTEV (ZORZFS)
Ostalo / Civilno pravo in ostalo / 04.12.2023
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 146. člena Gradbenega zakona