Novosti

Statistika & info / Svet davkov / 10.07.2024
DOHODNINA OD DOHODKA IZ ZAPOSLITVE V AVSTRIJI (za 2024 in 2023)
Praksa / Mnenja FURS-MF / 10.07.2024
SKRAJŠANI DELOVNI ČAS IN POLNA DELOVNA DOBA
Zakonodaja / Računovodstvo / 09.07.2024
POJASNILO 1 k SRS-ju 2 (2024) – Emisijski kuponi

Najbolj obiskano

Statistika & info / Statistični podatki - 21.06.2024
PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ – obračun za JUNIJ 2024
Statistika & info / Svet davkov - 02.07.2024
ZDDV-1 s podrobnejšimi določili PZDDV - uporaba od 01.01.2024 naprej
Statistika & info / Statistični podatki - 01.07.2024
REGRES ZA LETNI DOPUST – leto 2024
Zakonodaja / Delo in prispevki - 28.06.2024
01.3 KOLEKTIVNA POGODBA DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE